Beth os oes angen i mi dalu ffioedd dysgu?


Yn ystod y cyfnod cofrestru ar-lein, gallwch dalu'r rhandaliad cytaf ar-lein gyda cherdyn, neu drefnu debyd uniongyrchola thalu eich ffioedd dysgu yn ddiweddarach mewn tair rhan.

Maen'n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu o leiaf 50% o'u ffi er mwyn cofrestru.

Os ydych chi'n bwriadu talu trwy ddebyn uniongyrchol ar-lein, dylai fod gennych gyfrif banc cyfredol yn y DU yn eich enw, a dylech drosglwyddo arian i'r cyfrif hwnnw cyn bod y taliad cyntaf yn ddyledus.

Last update:
11-07-2019 11:50
Author:
Katrin James-Langford
Revision:
1.2
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.