Sut ydw i’n gallu gwirio nad yw fy nghysylltiadau wedi torri?


Os ydych wedi creu dolenni cyswllt at wefannau allanol gan ddefnyddio’r nodwedd ‘Web Link’, yna bydd y swyddogaeth hon yn eu gwirio drosoch ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gysylltiadau nad ydynt yn gweithio. Sylwer na fydd y nodwedd hon yn gweithio os ydych wedi gosod dolenni cyswllt gan ddefnyddio’r golygydd testun. ;
Gellir dod o hyd i’r Web Link dan Build Content & Web Link:

I wirio eich cysylltiadau, rhaid i chi fod yn gyfarwyddwr ar y cwrs neu’n arweinydd ar y sefydliad.
 

O fewn y modiwl, cliciwch ar ddolen y Panel Rheoli ac edrychwch am yr opsiwn Offerynnau Cwrs neu Offerynnau Sefydliad. Oddi yma, cliciwch ar yr offeryn Link Checker

Bydd y cysylltiadau’n ymddangos yn adran 1, ynghyd â manylion o ran a ydyw ar gael o hyd, ac a yw’r ddolen yn weladwy i ddefnyddwyr:

I wneud dolen gyswllt yn anweladwy i ddefnyddwyr, ticiwch y blwch "Hide" wrth ochr y ddolen gyfatebol. Sylwer nad yw hyn yn cael gwared ar y ddolen gyswllt; mae’n ei gwneud yn anweladwy i ddefnyddwyr.
Ar ôl i chi orffen gwirio’ch cysylltiadau, cliciwch ar y botwm Submit.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:23
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i’n gallu gwirio nad yw fy nghysylltiadau ... (3840 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (990 views)
  3. Sut ydw i’n cael cyfarwyddwyr ychwanegol ar fy nghwrs? ... (703 views)
  4. Dydw i ddim yn gallu mewngofnodi i Blackboard (531 views)
  5. Ychwanegu myfyrwyr at grwpiau mewn crynswth (426 views)
  6. Rhoi Cod Lliw i’r Ganolfan Graddau (371 views)
  7. Sut i greu Aseiniad Turnitin ymarfer i fyfyrwyr (354 views)
  8. Ategu Modiwl Blackboard (344 views)
  9. Sut ydw i’n creu Aseiniad Turnitin (datgelu llên-ladrad) yn ... (313 views)
  10. Blackboard Mobile Learn (312 views)

Tags