Sut ydw i’n cael cyfarwyddwyr ychwanegol ar fy nghwrs?


O fewn y modiwl, cliciwch ar y ddolen gyswllt "Users and Groups" o fewn y Panel Rheoli:

Dewiswch "Defnyddwyr" o’r rhestr o opsiynau:

O’r dudalen hon, cliciwch ar yr opsiwn "Enrol User" a dewiswch "Find User to enrol":

Mae’r sgrin ganlynol yn caniatáu i chi ddewis eich defnyddwyr:

1) Os ydych yn gwybod enw defnyddiwr y cyfarwyddwr rhowch e i mewn. ;Fel arall, cliciwch ar y botwm pori a chwiliwch am yr enw.
2) Dewiswch y rôl yr hoffech ei dyrannu (e.e. myfyriwr, cyfarwyddwr, arsylwr ayyb)
3) Mae gallu cofrestru yn caniatáu i chi benderfynu p’un ai y bydd gan y defnyddiwr newydd hawl i ymrestru eraill ar y cwrs neu beidio.
Cliciwch ar submit.

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth geisio ymrestru aelod o staff cysylltwch ag aelod o’r Tîm ADAA

Sylwer os hoffech ychwanegu aelod staff nad oes ganddo/ganddi gyfrif blackboard, yna bydd angen i chi gysylltu â’r Tîm ADAA; gan nodi’r enw defnyddiwr, cyfeiriad e-bost yr aelod staff a Chodau/Rhif Adnabod y Modiwl ar gyfer unrhyw fodiwlau y mae angen iddynt gael mynediad atynt

Tags: additional instructor, blackboard
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:41
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i’n gallu gwirio nad yw fy nghysylltiadau ... (3840 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (990 views)
  3. Sut ydw i’n cael cyfarwyddwyr ychwanegol ar fy nghwrs? ... (702 views)
  4. Dydw i ddim yn gallu mewngofnodi i Blackboard (531 views)
  5. Ychwanegu myfyrwyr at grwpiau mewn crynswth (426 views)
  6. Rhoi Cod Lliw i’r Ganolfan Graddau (371 views)
  7. Sut i greu Aseiniad Turnitin ymarfer i fyfyrwyr (354 views)
  8. Ategu Modiwl Blackboard (344 views)
  9. Sut ydw i’n creu Aseiniad Turnitin (datgelu llên-ladrad) yn ... (313 views)
  10. Blackboard Mobile Learn (312 views)

Tags