Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru?


Disgwylir i chi gofrestru yn ystod y dyddiadau a roddir i chi ar eich amserlen gofrestru. Os ydych yn disgwyl cyrraedd ar ôl dyddiad dechrau eich cwrs, cysylltwch â Chynrychiolydd Cyrraedd yn Hwyr eich Coleg. I gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd a chofrestru'n hwyr, ewch i https://myuni.swansea.ac.uk/enrolment

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 10:47
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.3
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1212 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (1075 views)
  3. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (991 views)
  4. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (880 views)
  5. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (860 views)
  6. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (781 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (578 views)
  8. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (561 views)
  9. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (453 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (422 views)

Tags