Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt yn ymddangos ar fy nghyfrif mewnrwyd. Sut y gallaf gywiro hyn?


Anfonwch dystiolaeth o’ch nawdd os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny at studentfinance@swansea.ac.uk. Gall hyn fod ar ffurf llythyr neu Ffurflen S wedi’i chwblhau: http://www.swansea.ac.uk/media/Confirmation%20of%20Sponsorship%20FORM.pdf Os ydych eisoes wedi gwneud hyn ond nid yw’r ariannu’n ymddangos ar eich cofnod mewnrwyd, e-bostiwch studentfinance@swansea.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
22-05-2018 16:40
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1212 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (1075 views)
  3. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (991 views)
  4. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (881 views)
  5. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (861 views)
  6. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (781 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (578 views)
  8. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (561 views)
  9. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (453 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (422 views)

Tags