Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Drwy drafodaethau ag asesydd profiadol, caiff pecyn cymorth personol ei argymell. Gallai hwn gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol, caledwedd cyfrifiadur, dyfeisiau a chymorth personol y nodir y bydd yn diwallu eich anghenion penodol. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:47
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (469 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (70 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (68 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (31 views)
  5. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (20 views)
  6. Hoffwn wneud cais ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl. ... (16 views)
  7. Mae gennyf anabledd ac rwy’n awyddus iawn i ddod ... (15 views)
  8. A gaf i drefnu asesiad ar unwaith neu a ... (12 views)
  9. Cefais amser ychwanegol ar gyfer fy arholiadau y llynedd. ... (11 views)
  10. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (11 views)

Tags