Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Drwy drafodaethau ag asesydd profiadol, caiff pecyn cymorth personol ei argymell. Gallai hwn gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol, caledwedd cyfrifiadur, dyfeisiau a chymorth personol y nodir y bydd yn diwallu eich anghenion penodol. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:47
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (208 views)
  2. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (7 views)
  3. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (6 views)
  4. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (5 views)
  5. Ryw’n credu y gallwn i fod yn ddyslecsig, beth ... (4 views)
  6. Hoffwn wneud cais ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl. ... (4 views)
  7. A gaf i drefnu asesiad ar unwaith neu a ... (4 views)
  8. Rwy’n Ysgrifennwr Nodiadau/Gweithiwr Cymorth ac rwy’n cael trafferthion wrth ... (4 views)
  9. Mae angen ystafell wedi’i haddasu arnaf yn y neuaddau ... (4 views)
  10. Cefais amser ychwanegol ar gyfer fy arholiadau y llynedd. ... (4 views)

Tags