Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Drwy drafodaethau ag asesydd profiadol, caiff pecyn cymorth personol ei argymell. Gallai hwn gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol, caledwedd cyfrifiadur, dyfeisiau a chymorth personol y nodir y bydd yn diwallu eich anghenion penodol. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:47
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (478 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (87 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (80 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (46 views)
  5. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (32 views)
  6. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (29 views)
  7. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (26 views)
  8. Mae gennyf anabledd ac rwy’n awyddus iawn i ddod ... (25 views)
  9. Hoffwn wneud cais ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl. ... (24 views)
  10. A gaf i drefnu asesiad ar unwaith neu a ... (21 views)

Tags