Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Mae’r DSA yn gais personol am gyllid gan y llywodraeth, sy’n cynnwys nifer o wahanol gyrff a phrosesau. Mae galw uchel am apwyntiadau asesu hefyd. Felly, rydym ni’n argymell bod myfyrwyr yn dechrau trefnu eu cais am y lwfans CYN GYNTED Â PHOSIBL. Mae hyn yn bwysig yn enwedig os oes angen trefnu prawf ar gyfer diagnosis dyslecsia neu dystiolaeth feddygol. 

Argymhellir eich bod yn tybio y bydd y broses yn cymryd hyd at bedwar mis: ychwanegwch fwy o amser fyth os oes angen trefnu tystiolaeth. Gallai fod yn bosibl cael cymorth dros dro o’r adeg pan fydd y dystiolaeth feddygol ar gael tan y foment pan fydd cymorth ffurfiol ar waith. Mae’r trefniadau yn cael eu gwneud fesul achos gan y swyddfa anableddau.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:46
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (208 views)
  2. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (6 views)
  3. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (6 views)
  4. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (5 views)
  5. Ryw’n credu y gallwn i fod yn ddyslecsig, beth ... (4 views)
  6. Hoffwn wneud cais ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl. ... (4 views)
  7. A gaf i drefnu asesiad ar unwaith neu a ... (4 views)
  8. Rwy’n Ysgrifennwr Nodiadau/Gweithiwr Cymorth ac rwy’n cael trafferthion wrth ... (4 views)
  9. Mae angen ystafell wedi’i haddasu arnaf yn y neuaddau ... (4 views)
  10. Cefais amser ychwanegol ar gyfer fy arholiadau y llynedd. ... (4 views)

Tags