Pwy yw myfyrwyr ag ystyriaethau ychwanegol?


Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymwybodol y gall fod gan fyfyrwyr ystyriaethau ychwanegol a all gyflwyno heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a'n cymorth yn unol ag amgylchiadau myfyrwyr ac er mwyn goresgyn unrhyw faterion ariannol. Mae myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol yn cynnwys:

-        Y rhai sy'n gadael gofal

-        Y rhai sydd wedi'u dieithrio oddi wrth eu teulu

-        Y rhai sy’n ofalwyr

-        Y rhai sy'n rhieni

-        Y rhai sydd ag anabledd / anhawster dysgu penodol

-        Myfyrwyr â materion lles

Os nad ydych yn dod o fewn unrhyw un o'r grwpiau hyn ond yn teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y cyllid myfyrwyr y mae gennych hawl iddo, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:10
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (415 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (374 views)
  3. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (282 views)
  4. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (206 views)
  5. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (203 views)
  6. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (186 views)
  7. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (185 views)
  8. A fyddai’n bosib i mi dderbyn copi o’r prosbectws ... (183 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (181 views)
  10. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (147 views)

Tags