Ble galla i gael rhagor o wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig?


Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â'r holl fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig trwy ymweld â'r dudalen we ysgoloriaethau a bwrsariaethau yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/ysgoloriaethau/.

Am wybodaeth sy'n ymwneud â'r Fwrsariaeth ar Sail Incwm, bydd angen i chi gysylltu â Chyllid Myfyrwyr, sydd wedi'i leoli yn yr isadran Cofnodion Myfyrwyr, drwy ffonio 01792 602700 neu drwy anfon e-bost at studentfinance@abertawe.ac.uk.

Am wybodaeth sy'n ymwneud â'r ysgoloriaethau rhagoriaeth a theilyngdod, bydd angen i chi gysylltu â Derbyniadau drwy ffonio 01792 295111 neu drwy anfon e-bost at admissions@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:10
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1096 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (754 views)
  3. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (733 views)
  4. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (667 views)
  5. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (502 views)
  6. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (455 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (317 views)
  8. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (296 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (229 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (218 views)

Tags