Ble galla i gael rhagor o wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig?


Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â'r holl fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig trwy ymweld â'r dudalen we ysgoloriaethau a bwrsariaethau yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/ysgoloriaethau/.

Am wybodaeth sy'n ymwneud â'r Fwrsariaeth ar Sail Incwm, bydd angen i chi gysylltu â Chyllid Myfyrwyr, sydd wedi'i leoli yn yr isadran Cofnodion Myfyrwyr, drwy ffonio 01792 602700 neu drwy anfon e-bost at studentfinance@abertawe.ac.uk.

Am wybodaeth sy'n ymwneud â'r ysgoloriaethau rhagoriaeth a theilyngdod, bydd angen i chi gysylltu â Derbyniadau drwy ffonio 01792 295111 neu drwy anfon e-bost at admissions@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:10
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (451 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (392 views)
  3. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (286 views)
  4. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (283 views)
  5. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (210 views)
  6. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (205 views)
  7. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (201 views)
  8. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (191 views)
  9. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (189 views)
  10. A fyddai’n bosib i mi dderbyn copi o’r prosbectws ... (187 views)

Tags