Mae arnaf ffioedd dysgu / ffioedd llety / ffioedd llyfrgell i'r brifysgol. Pa effaith fydd hyn yn cael arnaf?


Mae polisi'r brifysgol yn nodi na chewch hawl i gofrestru am y flwyddyn academaidd ddilynol, neu dderbyn gwobr academaidd, tra bod dyled ffi ddysgu yn parhau i fod yn ddyledus. Os oes arnoch chi arian i'r brifysgol, mae'n bwysig cyfathrebu â'r adran y mae'r arian yn ddyledus iddi. Yn y pen draw, bydd angen ad-dalu dyled i'r brifysgol, sydd yr un mor bwysig â benthyciad neu gerdyn credyd. Os oes gennych ddyled gyda'r Gwasanaethau Preswyl, mae'n bwysig eich bod yn sefydlu a chynnal rhaglen ad-dalu resymol. Os nad ydych yn gwneud hyn, neu os na fydd y ddyled yn cael ei had-dalu'n ddigon cyflym, bydd eich dyled yn cael ei hanfon at asiantaeth casglu dyledion er mwyn adennill y ddyled. Byddem yn eich cynghori i gysylltu ag Arian@BywydCampws cyn gynted ag y bo modd i drafod eich opsiynau ar gyfer ymdrin â'r mater hwn.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:09
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (415 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (374 views)
  3. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (282 views)
  4. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (206 views)
  5. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (203 views)
  6. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (186 views)
  7. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (185 views)
  8. A fyddai’n bosib i mi dderbyn copi o’r prosbectws ... (183 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (181 views)
  10. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (147 views)

Tags