Rwy'n rhywun sy'n gadael gofal / cefnogi rhywun sy'n gadael gofal – a yw'r brifysgol yn darparu unrhyw gymorth ychwanegol?


Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig pecyn cymorth ar gyfer pobl sy'n gadael gofal gyda’r bwriad o gefnogi pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal ac sy'n dymuno dod i'r brifysgol. Mae rhywun sy'n gadael gofal yn unigolyn sydd wedi derbyn gofal am o leiaf 13 wythnos ers bod yn 14 oed, ac a oedd mewn gofal ar ei ben-blwydd yn 16 oed. Mae'r pecyn cymorth cynhwysfawr yn cynnwys cymorth gyda cheisiadau UCAS a chyllid myfyrwyr, help i fynychu diwrnodau agored, bwrsariaeth o £1,000 am bob blwyddyn y byddwch chi'n astudio (lefel israddedig yn unig – gweler ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y bwrsariaeth ôl-raddedig), a chyswllt a enwir i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sy'n codi yn ystod eich astudiaethau. Gellir gweld manylion llawn y pecyn cymorth yn http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ffioedd-a-chyllid/myfyrwyrsyddagystyriaethauychwanegol/support-for-care-leavers/. Cysylltwch ag Arian@BywydCampws i drafod y cymorth y gallwn ei ddarparu.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:09
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (415 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (374 views)
  3. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (282 views)
  4. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (206 views)
  5. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (203 views)
  6. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (186 views)
  7. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (185 views)
  8. A fyddai’n bosib i mi dderbyn copi o’r prosbectws ... (183 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (181 views)
  10. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (147 views)

Tags