Ble galla i gael cymorth gyda'm ffioedd dysgu, gofal plant a Lwfans i Fyfyrwyr Anabl ac ati?


Gall Arian@BywydCampws ddarparu cyngor ar gymorth statudol sy'n cwmpasu ffioedd dysgu, y Lwfans Dysgu i Rieni a gofal plant ac ati.

Gall y Swyddfa Anabledd ddarparu gwybodaeth am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, a gellir cysylltu â hi ar disability@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 606617.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 15:39
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1105 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (786 views)
  3. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (748 views)
  4. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (682 views)
  5. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (552 views)
  6. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (516 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (347 views)
  8. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (311 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (269 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (233 views)

Tags