Ble galla i gael cymorth gyda'm ffioedd dysgu, gofal plant a Lwfans i Fyfyrwyr Anabl ac ati?


Gall Arian@BywydCampws ddarparu cyngor ar gymorth statudol sy'n cwmpasu ffioedd dysgu, y Lwfans Dysgu i Rieni a gofal plant ac ati.

Gall y Swyddfa Anabledd ddarparu gwybodaeth am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, a gellir cysylltu â hi ar disability@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 606617.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 15:39
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1123 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (824 views)
  3. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (761 views)
  4. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (696 views)
  5. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (589 views)
  6. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (571 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (379 views)
  8. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (325 views)
  9. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (309 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (244 views)

Tags