Ble gallaf ddod o hyd i gyfrifiadur?


Mae nifer o labordai cyfrifiaduron ar draws y Brifysgol, yn cynnwys rhai o fewn cholegau ac adrannau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol drwy glicio ar y ddolen gysllwt canlynol: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-tg/myfyrwyr/labordai-cyfrifiaduron/

Tags: bae, cyfrifiadur, cyfrifiadura, cyfrifiaduron, labordai cyfrifiaduron, labordy cyfrifiaduron, llyfrgell y Glowyr, myfyrwyr, prifysgol, singleton, staff, TG
Diweddariad diwethaf:
23-08-2017 16:38
Awdur: :
Naomi Steele
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (349 views)
  2. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (273 views)
  3. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (195 views)
  4. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (175 views)
  5. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (168 views)
  6. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (166 views)
  7. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (139 views)
  8. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (136 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (119 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (114 views)

Tags