Ble gallaf ddod o hyd i gyfrifiadur?


Mae nifer o labordai cyfrifiaduron ar draws y Brifysgol, yn cynnwys rhai o fewn cholegau ac adrannau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol drwy glicio ar y ddolen gysllwt canlynol: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-tg/myfyrwyr/labordai-cyfrifiaduron/

Tags: bae, cyfrifiadur, cyfrifiadura, cyfrifiaduron, labordai cyfrifiaduron, labordy cyfrifiaduron, llyfrgell y Glowyr, myfyrwyr, prifysgol, singleton, staff, TG
Diweddariad diwethaf:
23-08-2017 16:38
Awdur: :
Naomi Steele
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (308 views)
  2. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (257 views)
  3. A oes unrhyw ddosbarthiadau iaith dramor ar gael? (223 views)
  4. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (188 views)
  5. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (168 views)
  6. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (144 views)
  7. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (140 views)
  8. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (126 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (112 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (108 views)

Tags