A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ôl i mi raddio?


Bydd gennych fynediad i'ch cyfrif e-bost Prifysgol am 90 diwrnod ar ôl i chi orffen eich cwrs. Argymhellwn eich bod yn cadw copi o unrhyw ddogfennau neu wybodaeth bwysig rydych wedi'u cadw yn eich cyfrif.

 

Tags: access, Account, alumni, email, graduate, graduation, IT
Diweddariad diwethaf:
16-08-2017 16:53
Awdur: :
Paul Johns
Adolygu:
1.10
Cyfradd gyfartalog: 1.33 (3 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (272 views)
  2. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (254 views)
  3. A oes unrhyw ddosbarthiadau iaith dramor ar gael? (222 views)
  4. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (185 views)
  5. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (165 views)
  6. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (133 views)
  7. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (132 views)
  8. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (119 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (106 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (105 views)

Tags