A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ôl i mi raddio?


Bydd gennych fynediad i'ch cyfrif e-bost Prifysgol am 90 diwrnod ar ôl i chi orffen eich cwrs. Argymhellwn eich bod yn cadw copi o unrhyw ddogfennau neu wybodaeth bwysig rydych wedi'u cadw yn eich cyfrif.

 

Tags: access, Account, alumni, email, graduate, graduation, IT
Diweddariad diwethaf:
16-08-2017 16:53
Awdur: :
Paul Johns
Adolygu:
1.10
Cyfradd gyfartalog: 1.33 (3 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (335 views)
  2. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (267 views)
  3. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (192 views)
  4. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (172 views)
  5. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (155 views)
  6. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (153 views)
  7. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (136 views)
  8. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (117 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (116 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (113 views)

Tags