A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ôl i mi raddio?


Bydd gennych fynediad i'ch cyfrif e-bost Prifysgol am 90 diwrnod ar ôl i chi orffen eich cwrs. Argymhellwn eich bod yn cadw copi o unrhyw ddogfennau neu wybodaeth bwysig rydych wedi'u cadw yn eich cyfrif.

 

Tags: cyfrif, dogfen, dogfennau, e-bost, graddio, myfyriwr, myfyrwyr, TG
Diweddariad diwethaf:
16-08-2017 16:53
Awdur: :
Paul Johns
Adolygu:
1.10
Cyfradd gyfartalog: 1.33 (3 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (224 views)
  2. A oes unrhyw ddosbarthiadau iaith dramor ar gael? (191 views)
  3. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (175 views)
  4. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (142 views)
  5. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (122 views)
  6. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (110 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (107 views)
  8. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (97 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (96 views)
  10. Pa mor hir fydd y broses rwymo'n ei chymryd? ... (95 views)

Tags