A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ôl i mi raddio?


Bydd gennych fynediad i'ch cyfrif e-bost Prifysgol am 28 diwrnod ar ôl i chi orffen eich cwrs. Argymhellwn eich bod yn cadw copi o unrhyw ddogfennau neu wybodaeth bwysig rydych wedi'u cadw yn eich cyfrif.

 

Tags: access, Account, alumni, email, graduate, graduation, IT
Diweddariad diwethaf:
11-01-2019 16:18
Awdur: :
Paul Johns
Adolygu:
1.11
Cyfradd gyfartalog: 1.5 (6 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (793 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (726 views)
  3. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (719 views)
  4. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (473 views)
  5. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (426 views)
  6. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (291 views)
  7. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (288 views)
  8. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (213 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (212 views)
  10. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (209 views)

Tags