Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn i fynd am gymorth?


Mae peth gwybodaeth ar argraffu/sganio/llungopïo ar gael drwy glicio ar y ddolen gyswllt: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-tg/argraffu/

Gallwch chi hefyd fynd i'r Ddesg Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae.

Tags: card, library, photocopier, photocopying, printer, printing, scanner, scanning, staff, student
Diweddariad diwethaf:
20-09-2017 16:10
Awdur: :
N.Steele
Adolygu:
1.11
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (230 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (201 views)
  3. A oes unrhyw ddosbarthiadau iaith dramor ar gael? (197 views)
  4. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (165 views)
  5. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (146 views)
  6. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (117 views)
  7. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (112 views)
  8. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (110 views)
  9. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (100 views)
  10. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (99 views)

Tags