Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn i fynd am gymorth?


Mae peth gwybodaeth ar argraffu/sganio/llungopïo ar gael drwy glicio ar y ddolen gyswllt: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-tg/argraffu/

Gallwch chi hefyd fynd i'r Ddesg Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae.

Tags: card, library, photocopier, photocopying, printer, printing, scanner, scanning, staff, student
Diweddariad diwethaf:
20-09-2017 16:10
Awdur: :
N.Steele
Adolygu:
1.11
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (346 views)
  2. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (272 views)
  3. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (195 views)
  4. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (174 views)
  5. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (165 views)
  6. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (164 views)
  7. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (139 views)
  8. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (135 views)
  9. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (118 views)
  10. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (114 views)

Tags