Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn i fynd am gymorth?


Mae peth gwybodaeth ar argraffu/sganio/llungopïo ar gael drwy glicio ar y ddolen gyswllt: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-tg/argraffu/

Gallwch chi hefyd fynd i'r Ddesg Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae.

Tags: argraffu, cerdyn, cymorth, llungopio, llyfrgell, myfyriwr, myfyrwyr, sganio, staff, TG
Diweddariad diwethaf:
20-09-2017 16:10
Awdur: :
N.Steele
Adolygu:
1.11
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (224 views)
  2. A oes unrhyw ddosbarthiadau iaith dramor ar gael? (191 views)
  3. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (175 views)
  4. Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy ... (142 views)
  5. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer talu fy ffioedd? ... (122 views)
  6. Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y ... (110 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (108 views)
  8. Rwyf yn fy ail flwyddyn ond mae angen trawsgrifiad ... (97 views)
  9. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (97 views)
  10. Ble gallaf gael fy nghytundeb dysgu wedi'i lofnodi? (96 views)

Tags