phwy y gallaf siarad i gael cyngor am gael swydd?


Gall Academi Gyflogadwyedd Abertawe eich cynghori am hyn. https://myuni.swansea.ac.uk/cy/gyrfaoedd/

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gallai fod cyfyngiadau fisa o ran faint y cewch weithio. Darllenwch https://www.swansea.ac.uk/international-campuslife/

Diweddariad diwethaf:
18-05-2020 13:06
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1154 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (929 views)
  3. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (797 views)
  4. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (761 views)
  5. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (721 views)
  6. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (712 views)
  7. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (467 views)
  8. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (394 views)
  9. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (360 views)
  10. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (290 views)

Tags