Anfon at ffrind

Eich ffrindiau:
Caiff y testun canlynol ei anfon:
Cewch y cofnod ar y cyfeiriad canlynol:
/faq/index.php?action=artikel&cat=82&id=852&artlang=cy
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.